1
Quina Terra més rodona! Autoavaluació

Assenyala les 10 respostes correctes

 1. 1

  Les abreviatures que acompanyen una entrada del diccionari aporten informació...

 2. 2

  La majoria de les paraules...

 3. 3

  Cada accepció d’una paraula va introduïda...

 4. 4

  Podem consultar totes les accepcions d’una paraula...

 5. 5

  El subjecte d’una oració sempre és format com a mínim...

 6. 6

  Una oració és...

 7. 7

  És imprescindible que en tota oració sempre hi hagi com a mínim...

 8. 8

  Les oracions són formades...

 9. 9

  El predicat indica què fa el subjecte o com és, i el seu nucli sempre és...

 10. 10

  El nom és la paraula més important del subjecte, per això diem que és...

Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits