Crèdits
Redacció i coordinació multimèdia
Estudi Kalimba
Il·lustracions
José Luis Ágreda
Pelorroto
Documentació
Àngels Farré
Fotografies
Ablestock
Fotolia
Correcció lingüística
M. Mercè Estévez
Realització informàtica
Òmada Interactiva
Maquetació
Samanta Barés
Disseny
Cass
Edició
Eva Ribes
Coordinació de l'àrea
Eduard Martorell
Coordinació de maquetació
Montserrat Estévez
Coordinació pedagògica
Anna Canals
Direcció d'art
Cass
Direcció
Xavier Carrasco

© 2014, Enciclopèdia Catalana SAU

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra queda rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei.

Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits