Crèdits
Redacció i coordinació multimèdia
Estudi Kalimba
Il·lustracions
Jaume Bosch
Marie Nigot
Bartolomé Seguí
Documentació
Àngels Farré
Fotografies
Ablestock
Corel
Dreamstime
Corel
Dreamstime
Fototeca.cat
Fotolia
Istockphoto
NASA
Photodisc
Stock.xchng
Guillem Verger
Wikimedia Commons
Correcció lingüística
M. Mercè Estévez
Realització informàtica
Òmada Interactiva
Maquetació
Montserrat Estévez
Disseny
Cass
Edició
Núria González
Coordinació de l'àrea
Eduard Martorell
Sílvia Ruiz
Coordinació de maquetació
Montserrat Estévez
Coordinació pedagògica
Anna Canals
Direcció d'art
Cass
Direcció
Xavier Carrasco

© 2014, Enciclopèdia Catalana SAU

Qualsevol mena de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d'aquesta obra queda rigorosament prohibida i estarà sotmesa a les sancions establertes per la llei.

Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits