Tècniques de treball La subratllada

La subratllada

La subratllada és una tècnica que serveix per a destacar les idees principals i més importants d'un text.

Consisteix, doncs, a posar en relleu alguna part del text, allò que és més important, per mitjà d'una marca formal (una línia, un color, un marcador...).

PDF
Atenció
 1. Llegeix el text amb atenció i amb la lentitud que calgui, a fi d'entendre'l. Si hi ha alguna paraula que no coneixes, convé que la busquis en el diccionari.

   
 2. En una primera lectura, fes marques o senyals discrets i no permanents en el text. Aquests senyals t'han de servir de crida d'atenció quan facis una segona lectura del text.

   
 3. Fes una segona lectura detinguda del text i, ara sí, subratlla les paraules o les frases que et sembla que recullen les idees principals. Pots utilitzar llapis, retolador, etc. si treballes sobre paper, o altres marques si treballes amb suport digital.

   
 4. Subratlla paràgraf per paràgraf, és a dir, mira de trobar la paraula clau o frase rellevant de cada paràgraf. De vegades, també pot ser que en un paràgraf hi hagi més d'una idea principal per a subratllar.

   
 5. Subratlla, a més de les paraules clau, els connectors sintàctics (però, encara que, i, per tant, en conseqüència, tanmateix, etc.): això t'ajudarà a establir lligams de relació entre les paraules clau subratllades.

   
 6. Si subratlles frases, mira de subratllar, en general, frases curtes. Només excepcionalment cal subratllar línies senceres (el cas d'algunes definicions, per exemple).

   
 7. Si creus que tot un petit paràgraf és molt important en el conjunt del text, en comptes de subratllar-lo, pots marcar-lo amb una clau ({) en el marge esquerre.

   
 8. Pots utilitzar el subratllat per a diferenciar entre idees principals i idees secundàries utilitzant dos colors diferents de subratllat, un per a les principals i un altre per a les secundàries.

   
Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits