Tècniques de treball La presa d'apunts

Què és prendre apunts

Prendre apunts consisteix a recopilar amb rapidesa i de forma coherent només els aspectes més rellevants de l'exposició oral d'un tema, d'una lectura en veu alta o també d'un text escrit.

Aquesta tècnica és una eina excel·lent perquè millora l'atenció i la comprensió de la informació en el moment d'escoltar.

PDF
Atenció
 1. Et recomanem que facis una lectura prèvia del tema abans de l'explicació del professor o de la professora, perquè així podràs prendre millor els apunts, ja que entendràs tot el que explica amb més facilitat.

   
 2. No reprodueixis les mateixes paraules de l'exposició, intenta captar la idea i apunta-la amb les teves pròpies paraules. No es tracta d'anotar sense pensar tot el que es diu a classe, sinó de saber seleccionar la informació rellevant tal com l'estàs entenent.

   
 3. En canvi, si el professor o la professora dicta, llegeix alguna definició o fa èmfasi en alguna frase, és convenient escriure-la literalment. Fes el mateix amb les expressions literals, els termes específics, les dates i els noms.

   
 4. Destaca en els teus apunts tot allò en què el professor o la professora insisteixi més; per exemple, quan ho indica amb expressions com això és molt important, aquesta idea és clau, en conseqüència...

   
 5. Pregunta el que no et quedi clar, però abans de fer-ho pensa bé la pregunta per a no interrompre la classe ni fer perdre el temps a la resta de companys i companyes.

   
 6. Intenta relacionar els nous continguts que has apuntat amb els coneixements previs, és a dir, vincular les idees noves amb les que havies estudiat en el tema anterior o amb altres temes relacionats.

   
 7. Fes servir abreviatures per a substituir les paraules i expressions més habituals.

   
 8. Pots fer ús de fletxes i subratllades per a relacionar i destacar els conceptes o les idees principals.

   
Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits