Què és un resum

Un resum és un text reduït que recull el contingut més important d'un altre text més extens. Un resum és, doncs, la reducció d'un text sense que perdi el seu sentit original.

PDF
Atenció
 1. Fes una lectura prèvia del text que vulguis resumir amb l'objectiu de saber de què va el tema, per a captar la idea principal del text i no pas els detalls.

   
 2. A continuació, fes una segona lectura del text amb més deteniment, una lectura comprensiva: analitza detalladament el text per tal de captar totes les idees i la seva organització lògica. Si hi trobes paraules que no entens, fes servir el diccionari.

   
 3. Subratlla el que consideris més important o allò que t'interessi seleccionar per a fer el resum.

   
 4. Redacta un text reduït que reculli el que has subratllat i que expliqui el que has comprès amb l'ajuda de les teves pròpies paraules. Tingues cura, però, de ser fidel al text original.

   
Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits