Tècniques de treball El treball escrit monogràfic

Què és un treball escrit monogràfic o de recerca

El treball monogràfic és un estudi sobre un tema específic. Tracta d'un sol tema i té en compte diferents aspectes o punts de vista.

El treball de recerca són activitats, estructurades i orientades a la investigació d'un tema escollit i acotat.

PDF
Atenció
 1. En primer lloc, has de formular una hipòtesi de treball, que vol dir que has de decidir en què vols que consisteixi el teu treball i com l'has d'organitzar.

   
 2. Si obtens la informació per mitjà d'internet, crea un arxiu en el teu ordinador i vés-hi copiant tots els textos (breus) que creus que et serviran.

   
 3. Si consultes bibliografia tradicional (llibres, revistes, diaris), és aconsellable marcar amb paperets adhesius les pàgines de cada document que contenen els fragments informatius que més t'interessen.

   
 4. Si el treball és de recerca, has de seleccionar molt bé els col·lectius als quals passaràs les enquestes i els establiments o les institucions que visitaràs.

   
 5. El treball ha de seguir l'estructura següent: índex, introducció, cos del treball, conclusions, opinió personal i bibliografia.

   
 6. La presentació és important. Escriu el treball amb l'ordinador i inclou-hi un bon nombre d'il·lustracions. Fes servir diferents tipus de lletra i numera els apartats i les pàgines.

   
Grup Enciclopèdia Catalana www.text-lagalera.cat Crèdits